مطالبه گری،
مصوبات سفر وزیر نیرو به استان کردستان اجرایی شود ۱۸ دی ۱۴۰۰
علیرضا زندیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

مصوبات سفر وزیر نیرو به استان کردستان اجرایی شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: متاسفانه در گذشته مسئولانی به کردستان سفر می‌کردند که قول تخصیص اعتبارات برای حل مشکلات حوزه‌های مختلف استان را می‌دادند اما اجرایی نمی‌شد و یک وعده بیش نبود.