معاون امورش اپتدای آموزش و پرورش کردستان،
طرح جبران و تثبیت یادگیری دانش‌آموزان در کردستان اجرا می شود ۰۵ بهمن ۱۴۰۰
معاون آموزش اپتدای آموزش و پرورش کردستان؛

طرح جبران و تثبیت یادگیری دانش‌آموزان در کردستان اجرا می شود

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کردستان گفت: طرح جبران و تثبیت یادگیری ویژه دانش‌آموزان دوره ابتدایی دارای افت تحصیلی از نیمه دوم بهمن سال جاری در استان اجرایی می‌شود.