معاون امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی وصنایع گردشگری،
کردستان، مقصد گردشگری بسیاری از مسافرین نوروزی است ۰۲ فروردین ۱۴۰۱
مدیرکل میراث فرهنگی وصنایع دستی کردستان:

کردستان، مقصد گردشگری بسیاری از مسافرین نوروزی است

گویلیان مدیر کل میراث فرهنگی وصنایع دستی استان کردستان؛: بسیاری از هموطنانمان کردستان را به عنوان مقصد گردشگری خود در تعطیلات نوروز انتخاب کرده اند.