معاون پارلمانی رئیس جمهور،
نمایندگان استانهای غربی فردا پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه با رئیس جمهور دیدار خواهند کرد ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
معاون پارمانی رئیس جمهور خبر داد؛

نمایندگان استانهای غربی فردا پنج شنبه ۱۴ بهمن ماه با رئیس جمهور دیدار خواهند کرد

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از برگزاری جلسه رئیس جمهور با نمایندگان استان‌های ایلام، کرمانشاه، همدان و کردستان در روز پنجشبه خبر داد.