معدن سنگ آهن،
شرکت «تجلی توصعه معادن و فلزات» برنده مزایده واگذاری معدن سنگ آهن در سقز شد ۰۵ بهمن ۱۴۰۰
معدن نیوز ؛

شرکت «تجلی توصعه معادن و فلزات» برنده مزایده واگذاری معدن سنگ آهن در سقز شد

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات اعلام داشت در مزایده معدن سنگ آهن سقز، برنده مزایده شده است.