معدن سنگ آهن انوشیروان میمون آباد،
صیانت از مراتع، زیرساختهای حمل ونقل، عدم فشار مستمر بر مالکان درمسیر اهدف معدن از مطالبات مردم منطقه است. ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
فواد محمدی رئیس شورای شهر بلبان آباد:

صیانت از مراتع، زیرساختهای حمل ونقل، عدم فشار مستمر بر مالکان درمسیر اهدف معدن از مطالبات مردم منطقه است.

جهت اطلاع رسانی به مردم و مسئولین بارها وباهمکاری فعالان صنفی واجتماعی از شبکه صدا و سیمای استانی مرکز کردستان جهت بازدید میدانی و تهیه گذارش میدانی از محل،استماع وانعکاس نظرات مردم مظلوم این منطقه درخواست کردیم ، اما به دلایل مختلف به نتیجه نرسید.