معدن
واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده انجام می شود ۰۷ اسفند ۱۴۰۰

واگذاری مجوزها و معادن از طریق مزایده انجام می شود

نمایندگان وزارت صمت را مکلف کردند نسبت به واگذاری مجوزها و حق بهره‌برداری از معادن از طریق مزایده اقدام کند.