معماریان
انتخابات دور دوم مجلس در ۷۰۴ شعبه اخذ رأی اهواز برگزار می‌شود ۱۳ شهریور ۱۳۹۹

انتخابات دور دوم مجلس در ۷۰۴ شعبه اخذ رأی اهواز برگزار می‌شود

انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی برای تعیین نماینده سوم اهواز در ۷۰۴ شعبه اخذ رای، ۲۱ شهریورماه برگزار می‌شود.