ملک
باید زمین‌های مرغوب دولتی برای خانه دار شدن مردم استفاده شود ۰۷ دی ۱۴۰۰
عضو شورای شهر اهواز:

باید زمین‌های مرغوب دولتی برای خانه دار شدن مردم استفاده شود

احمد سراج گفت: اگر قرار است طرح نهضت ملی مسکن هم همان باشد، با زمین‌های مرغوب دولتی در طرح نهضت ملی، مردم را خانه دارد کنید.