ممنوعیت
اجرای مصوبه خودرویی مجلس حباب قیمتی خودروها را کاهش می‌دهد ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

اجرای مصوبه خودرویی مجلس حباب قیمتی خودروها را کاهش می‌دهد

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید با مصوبه خودرویی مجلس و آزاد شدن واردات، بار روانی ممنوعیت از بین خواهد رفت و سوداگران نمی‌توانند در این بازار فعالیت کنند بنابراین حباب قیمتی خودرو کاهش می‌یابد.