مهارت‌های دیجیتال
مهارت‌های دیجیتال اولویت اول آموزش به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد است ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

مهارت‌های دیجیتال اولویت اول آموزش به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد است

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: اولویت مهارت آموزی به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد مهارت‌های دیجیتال است.