موانع تولید
دیوان‌سالاری اداری، مانع اساسی کسب و کار و صدور مجوز ۰۹ فروردین ۱۴۰۱

دیوان‌سالاری اداری، مانع اساسی کسب و کار و صدور مجوز

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: یکسان شدن سامانه صدور مجوز‌های کسب و کار باعث می‌شود تا دست ارگان‌های مختلف از فرآیند صدور مجوز‌های کوتاه شود.