موسی غضنفرآبادی
نه به خدا، نه به مردم و نه به خودمان ایمان نداریم ۰۷ بهمن ۱۴۰۰
رئیس مجلس شورای اسلامی:

نه به خدا، نه به مردم و نه به خودمان ایمان نداریم

رئیس مجلس گفت: متأسفانه یاد گرفته ایم حل مشکلات را پاسکاری کنیم.