مکالمه رایگان
بخشی از مکالمه مشتریان تلفن ثابت رایگان محاسبه می‌شود ۲۴ آبان ۱۴۰۱
آزاد حکمت مدیرکل مخابرات استان کردستان:

بخشی از مکالمه مشتریان تلفن ثابت رایگان محاسبه می‌شود

مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: شرکت مخابرات ایران در راستای ارائه خدمات به مشتریان تلفن ثابت بخشی از مکالمه مشتریان را به صورت رایگان محاسبه می‌کند.