میانرود
اعتبار ملی برای تکمیل پل میانرود دزفول تعریف شود 13 شهریور 1399
رییس مجلس شورای اسلامی:

اعتبار ملی برای تکمیل پل میانرود دزفول تعریف شود

رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تعریف اعتبار ملی برای تکمیل پل میانرود گفت: احداث این پل در راستای پدافند غیرعامل ضروری است.