میلگرد
ثبت رکوردی جدید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران ۰۲ فروردین ۱۴۰۰

ثبت رکوردی جدید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران

پس از چهار سال رکوردی جدید در زمینه تولید محصولات شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ثبت شد.