میوه
دست دلالان را از میدان میوه و تره‌بار کوتاه می‌کنیم ۱۲ دی ۱۴۰۰
رئیس کمیسیون بازرسی شورای اسلامی شهر اهواز:

دست دلالان را از میدان میوه و تره‌بار کوتاه می‌کنیم

رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و بازرسی شورای اسلامی شهر اهواز گفت: به دنبال کوتاه کردن دست دلالان از میدان میوه و تره‌بار هستیم.