نامزد پیروز
هواداران نامزد پیروز از شرکت در تجمع‌ها خودداری کنند ۲۱ شهریور ۱۳۹۹

هواداران نامزد پیروز از شرکت در تجمع‌ها خودداری کنند

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: هواداران نامزد پیروز انتخابات میان دوره ای مجلس از شرکت در تجمعات خودداری کنند.