ناپدید شدن کود شیمیایی
۱۰۰۰ تن کود شیمیایی کشاورزان خوزستانی مفقود شد ۰۸ مهر ۱۳۹۹
نماینده مردم اهواز در مجلس:

۱۰۰۰ تن کود شیمیایی کشاورزان خوزستانی مفقود شد

نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه ۱۰۰۰ تن کود شیمیایی کشاورزان خوزستانی مفقود شد، گفت: کشاورزان نباید هزینه این تخلفات را بدهند.