ناکارآمد
نگرانیم مجلس به سرنوشت شهرداری تبدیل شود ۲۵ آبان ۱۴۰۱
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی:

نگرانیم مجلس به سرنوشت شهرداری تبدیل شود

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی در انتقاد از عملکرد رئیس مجلس شورای اسلامی به بیان مطالبی پرداخت و گفت: با گذشت دو سال و نیم از مجلس یازدهم فرصت فراهم شده تا برای ارزیابی عملکرد ریاست مجلس اقدام شود چراکه عملکرد ایشان مورد نقد جدی است.