نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
رساندن طرح ساماندهی کارکنان دولت به صحن علنی قبل از پایان سال ۱۲ اسفند ۱۴۰۰

رساندن طرح ساماندهی کارکنان دولت به صحن علنی قبل از پایان سال

نایب رئیس دوم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: تمام سعی و تلاش کمیسیون اجتماعی و اکثریت مجلس این است که قبل از پایان سال بتوانیم طرح ساماندهی کارکنان دولت را به صحن علنی برسانیم.