نایب رئیس
حسام خوشبین فر نایب رییس هیئت مدیره شرکت فولاد اکسین شد ۰۳ اسفند ۱۳۹۹

حسام خوشبین فر نایب رییس هیئت مدیره شرکت فولاد اکسین شد

مهندس حسام خوشبین فر مرد کاردان حوزه ی صنعت با کوله باری از تجارب موفق مدیریتی نایب رییس هیئت مدیره شرکت فولاد اکسین شد.