نجف آباد
حدود ۵۰ نماینده در موافقت طرح لغو تغییر ساعت کشور ثبت‌نام کرده‌اند ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

حدود ۵۰ نماینده در موافقت طرح لغو تغییر ساعت کشور ثبت‌نام کرده‌اند

نماینده مردم نجف‌آباد گفت: حدود 50 نفر از نمایندگان به عنوان موافق طرح لغو تغییر ساعت رسمی کشور در سامانه مجلس ثبت‌نام کرده‌اند.