نسخه الکترونیک
ارگان‌های مختلف به راحتی تن به اجرای نسخه نویسی الکترونیک نمی‌دهند ۰۹ فروردین ۱۴۰۱

ارگان‌های مختلف به راحتی تن به اجرای نسخه نویسی الکترونیک نمی‌دهند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره روند اجرای نسخه نویسی الکترونیک در کشور و فراهم نبودن زیر ساخت‌های آن پرداخت.