نشست خبری یوسفی
پس از انتخابات شورای شهر اهواز بعضی ها بر طبل تفرقه کوبیدند ۰۸ تیر ۱۴۰۰
یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس:

پس از انتخابات شورای شهر اهواز بعضی ها بر طبل تفرقه کوبیدند

اگر عده ای به نتایج انتخابات اعتراضی دارند، پذیرفتنی است اما این جای سوال دارد که چرا عده ای بر طبل تفرقه قومی می کوبند.