نشست شورای مسکن،
ثبت نام ۱۳۵ هزار کردستانی در طرح نهضت ملی مسکن ۱۹ اسفند ۱۴۰۰
مدیرکل راه و شهرسازی کردستان خبر داد:

ثبت نام ۱۳۵ هزار کردستانی در طرح نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: تاکنون ۱۳۵ هزار و ۸۳۲ نفر از اهالی شهرهای این استان در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردن