نشست هم اندیشی نمایندگاه مجلس با مسئولین دانشگاه آزاد،
برگزاری نشست هم‌اندیشی رئیس دانشگاه آزاد و نمایندگان مجلس/ دانشگاه آزاد چرخش تحولی خود را بر پایه سند ۵ ساله آغاز کرد ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

برگزاری نشست هم‌اندیشی رئیس دانشگاه آزاد و نمایندگان مجلس/ دانشگاه آزاد چرخش تحولی خود را بر پایه سند ۵ ساله آغاز کرد

نشست هم‌اندیشی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشگاه آزاد برگزار شد که در آن، دو طرف به بررسی سند تحول ۵ ساله این دانشگاه پرداختند.