نظارت بر عملکرد،
ورود حقوقدانان منجر به استانداردسازی مطالبه‌گری می‌شود ۰۸ خرداد ۱۴۰۱
مهدی کنی، دبیر مجمع حقوقدانهای کشور اعلام کرد:

ورود حقوقدانان منجر به استانداردسازی مطالبه‌گری می‌شود

دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی کشور: اگر حقوقدانان در بستر مطالبه‌گری ورود پیدا کنند منجر به استانداردسازی مطالبه‌گری می‌شود.