نظامی
درخواست فوری ۲۲۷ نماینده از قوه قضائیه درباره اعتراضات اخیر ۱۵ آبان ۱۴۰۱

درخواست فوری ۲۲۷ نماینده از قوه قضائیه درباره اعتراضات اخیر

جمعی از نمایندگان مجلس در بیانیه ای، ضمن قدردانی از حافظان امنیت به ویژه نیروهای نظامی و انتظامی از قوه قضائیه خواست با سرکردگان معترضان برخورد قاطع داشته باشند.