نظام اقتصاد
طرح تفحص از عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر در مجلس کلید خورد ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

طرح تفحص از عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر در مجلس کلید خورد

طرح جمعی از نمایندگان مجلس برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر کلید خورد.