نظام سلامت
وزارت بهداشت برای حل افزایش قیمت دارو تدبیر جدی کند ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

وزارت بهداشت برای حل افزایش قیمت دارو تدبیر جدی کند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه دسترسی برای تامین دارو وجود دارد اما قیمت آن افزایش یافته است، خواستار تدبیر جدی وزارت بهداشت برای حل این مسئله شد.