نظام پزشکی
بار افزایش تعرفه ها نباید بر دوش مردم باشد ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
نجف آبادی با تاکید بر ضرورت تعیین تکلیف سریع‌تر تعرفه‌های پزشکی:

بار افزایش تعرفه ها نباید بر دوش مردم باشد

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با یادآوری اینکه تعیین غیرمنطقی تعرفه‌ها مهاجرت پزشکان و بروز پدیده زیرمیزی را در پی دارد بر ضرورت تعیین تکلیف سریع تر تعرفه ها تاکید کرد و گفت: متاسفانه سال گذشته تعداد زیادی از پزشکان مهاجرت کردند و این مهاجرت ها هنوز تداوم دارد البته در این میان مردم را هم نباید فراموش کرد زیرا تعدادی از آنها تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند و از سویی برخی بیمه ها خدمات مناسبی ارائه نمی کنند و در این رابطه نیاز است بیمه ها به عنوان خریدار خدمات، جایگاه واقعی خود را در نظام سلامت پیدا کنند.