نماینده دشت آزادگان
لایروبی رودخانه‌ها و سدها باوجود آغاز فصل بارندگی هنوز انجام نشده است ۱۵ مهر ۱۳۹۹
نماینده دشت آزادگان در مجلس:

لایروبی رودخانه‌ها و سدها باوجود آغاز فصل بارندگی هنوز انجام نشده است

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه اعتبارات لازم برای لایروبی رودخانه‌ها و ایجاد سیل‌بندها تخصیص پیدا نکرده‌اند، گفت: وزارت نیرو باید قبل از آنکه پیش از این دیر شود فکری برای جلوگیری از حوادث احتمالی در فصل بارندگی و سرما کنند.

طرح برق رایگان مشروط بر عدم افزایش مصرف است ۰۷ مهر ۱۳۹۹

طرح برق رایگان مشروط بر عدم افزایش مصرف است

عضو کمیته نیروی کمیسیون انرژی و عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: طرح برق رایگان مشروط است به آنکه میزان مصرف افزایش نیابد.