نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی:
شهرستان‌ها در افکار مسئولان کشوری جایی ندارند ۱۷ مهر ۱۳۹۹
نماینده شادگان در مجلس شورای اسلامی:

شهرستان‌ها در افکار مسئولان کشوری جایی ندارند

ناصری نژاد با تاکید بر پیگیری برای رفع مشکلات شادگان گفت: شهرستان‌ها در افکار وزیران و مسئولان کشوری جایی ندارند.