نماینده شازند
رییس جمهور در تراز مردم با غیرت نیست ۲۸ مهر ۱۳۹۹

رییس جمهور در تراز مردم با غیرت نیست

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت گفت: رئیس جمهور در تراز مردم باغیرت نیست.