نماینده شورا،
دغدغه های که باید شنیده شود ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
گذارشی از مشکلات شورا های کردستان:

دغدغه های که باید شنیده شود

روسا و نمایندگان شوراهای اسلامی شهر، روستا و بخش‌های استان کردستان در حالی به مشکلات مناطق خود پرداخته که سال‌هاست این معضلات مورد بی‌توجهی قرار گرفته و پشت گوش مسئولان مانده است.