نماینده شوش
دفاع از حقوق کارگران شرکت هفت تپه «توهین» تلقی نمی‌شود 04 آذر 1399
نماینده شوش خطاب به دولتیها:

دفاع از حقوق کارگران شرکت هفت تپه «توهین» تلقی نمی‌شود

این نماینده گفت: آیا دفاع از حقوق کشور به ویژه استان خوزستان، مردم حوزه انتخابیه‌ام و قشر کارگر توهین به رئیس جمهور تلقی می‌شود؟

خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت‌تپه تا دو ماه آینده قطعی می‌شود 10 مهر 1399

خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت‌تپه تا دو ماه آینده قطعی می‌شود

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی از توافق برای خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت‌تپه به صورت قطعی تا ۱.۵ ماه آینده خبر داد.