نماینده شوش
دفاع از حقوق کارگران شرکت هفت تپه «توهین» تلقی نمی‌شود ۰۴ آذر ۱۳۹۹
نماینده شوش خطاب به دولتیها:

دفاع از حقوق کارگران شرکت هفت تپه «توهین» تلقی نمی‌شود

این نماینده گفت: آیا دفاع از حقوق کشور به ویژه استان خوزستان، مردم حوزه انتخابیه‌ام و قشر کارگر توهین به رئیس جمهور تلقی می‌شود؟

خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت‌تپه تا دو ماه آینده قطعی می‌شود ۱۰ مهر ۱۳۹۹

خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت‌تپه تا دو ماه آینده قطعی می‌شود

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی از توافق برای خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت‌تپه به صورت قطعی تا ۱.۵ ماه آینده خبر داد.