نماینده فسا
کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان در هفته جاری تعیین می‌شود ۲۰ دی ۱۳۹۹

کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان در هفته جاری تعیین می‌شود

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تعیین کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازان در هفته جاری خبر داد.