نماینده مردم، اصفهان،مجلس شورای اسلامی
رویکرد برخی دستگاه‌ها چرخیدن چرخ اداری است ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
نماینده مردم اصفهان در مجلس:

رویکرد برخی دستگاه‌ها چرخیدن چرخ اداری است

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد برخی دستگاه‌ها رویکرد حفظ وضعیت موجود و چرخیدن چرخ اداری است و نگاه این نیست که سازمان قرار است چه کار کند و با همین منابع موجود چه کاری باید انجام داد.