نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون
حل مشکل آب باید دغدغه اصلی مدیران وزارت نیرو باشد ۲۱ تیر ۱۴۰۰
نماینده مردم اهواز در مجلس:

حل مشکل آب باید دغدغه اصلی مدیران وزارت نیرو باشد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در توئیتی به بازدید میدانی به همراه مدیران محلی از اهواز، حمیدیه و عین دو اشاره کرد.