نماینده مردم اهواز در مجلس
راهکار اساسی کاهش نرخ بیکاری در استان خوزستان توسعه اشتغال بومی است 25 آبان 1399

راهکار اساسی کاهش نرخ بیکاری در استان خوزستان توسعه اشتغال بومی است

نماینده مردم اهواز در مجلس با بیان اینکه توسعه اشتغال بومی راهکار اساسی کاهش نرخ بیکاری استان خوزستان است، گفت: برداشت سبز جایگزین برداشت سیاه نیشکر شود.