نماینده مردم خوزستان
حرص و طمع متروپل ها را به وجود می آورد ۱۲ خرداد ۱۴۰۱
نماینده مجلس خبرگان رهبری:

حرص و طمع متروپل ها را به وجود می آورد

نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به قناعت و آثار آن در زندگی گفت: حرص و طمع متروپل ها را به وجود می آورد و عاقبت عبدالباقی از این منظر درس بزرگی برای همه ما است.