نماینده مردم شهرستان شیروان
ضرورت اجرای طرح آمایش وزارت صمت برای توسعه متوازن کشور ۱۹ اسفند ۱۴۰۰

ضرورت اجرای طرح آمایش وزارت صمت برای توسعه متوازن کشور

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طرح آمایش صنعتی، معدنی و تجاری وزارت صمت موجب رونق و توسعه متوازن مناطق مختلف شده است.