نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه
کاهش قیمت مسکن با تحویل ۳۰۰هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

کاهش قیمت مسکن با تحویل ۳۰۰هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، گفت: اطلاع رسانی دولت در زمینه تحویل حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی تا پایان سال منجر به ایجاد جو روانی و کاهش قیمت مسکن می‌شود.