نماینده مریوان و سرو آباد،
امکانات شهرداری پاسخگوی جمعیت ۲۰۰ هزار نفری نیست ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
شیوا قاسمی پور نماینده مریوان و سرواباد در مجلس:

امکانات شهرداری پاسخگوی جمعیت ۲۰۰ هزار نفری نیست

رئیس مجمع نمایندگان کردستان گفت: ظرفیت و امکانات شهرداری پاسخگوی جمعیت ۲۰۰ هزار نفری مریوان و سروآباد نیست.