نماینده مسیحیان ارمنی
سستی‌ دولت‌های مختلف درباره شعار سال‌ها به‌معنای هزینه‌بر بودن شعارها نیست ۱۵ فروردین ۱۴۰۱
نماینده ارامنه:

سستی‌ دولت‌های مختلف درباره شعار سال‌ها به‌معنای هزینه‌بر بودن شعارها نیست

آرا شاوردیان گفت: اگر مدیران اجرایی در دولت‌های مختلف بعضا سستی در اجرای شعارهای سال‌ها دارند به معنای هزینه‌بر بودن شعار سال نیست.