نماینده منتخب مردم اهر و هریس
برخی از قوانین مصوب مجلس با «جهش تولید» مغایرت دارد 22 اردیبهشت 1399
منتخب اهر و هریس در مجلس یازدهم:

برخی از قوانین مصوب مجلس با «جهش تولید» مغایرت دارد

نماینده منتخب مردم اهر و هریس در مجلس یازدهم گفت: اغلب قوانین مصوب مجلس با همدیگر در تضاد هستند و حتی برخی از قوانین کلاً با «جهش تولید» مغایر است لذا اصلاح قوانین را جزو اولویت‌های مجلس یازدهم می‌دانیم.