نهادهای دولتی
شفافیت در روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران از مهمترین مصادیق جراحی اقتصادی است ۰۹ مرداد ۱۴۰۱

شفافیت در روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران از مهمترین مصادیق جراحی اقتصادی است

عضو کمیسیون داخلی و شوراهای مجلس با بیان اینکه شفافیت در روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت از مهم‌ترین مصادیق جراحی اقتصادی است، گفت: با تصویب و تغییر قانون بودجه مبتنی بر شفاف شدن این روابط مالی، قانونمندی در عملکرد این نهاد افزایش پیدا می‌کند و عملکرد این نهاد شفاف می‌شود.

چابکی دولت منجر به کاهش بروکراسی اداری می شود ۲۸ دی ۱۴۰۰
یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی:

چابکی دولت منجر به کاهش بروکراسی اداری می شود

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کاهش برخی از ادارات و سازمان ها و حجم بالای نیروی انسان با این کار به نتیجه می رسد، گفت: چابکی دولت به کاهش بروکراسی اداری و سرعت در خدمت رسانی منجر می شود.