نهاد نظارتی
اهتمام جدی‌تر دیوان محاسبات در حسابرسی شرکت‌های دولتی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

اهتمام جدی‌تر دیوان محاسبات در حسابرسی شرکت‌های دولتی

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه ای با مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور، اظهار خرسندی رهبر معظم انقلاب از این دستگاه نظارتی را نعمتی بزرگ برای دیوان محاسبات دانست و شکر این نعمت را استمرار و تکمیل نقاط قوت انجام گرفته دانست.