نهاد ها
شفافیت عاملی بازدارنده از فساد و رانت در همه ادارات و قوا است ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شفافیت عاملی بازدارنده از فساد و رانت در همه ادارات و قوا است

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس در توئیتی به رای مثبت خود به کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه،دستگاه های اجرایی و سایر نهادها اشاره کرد.